Performance Goes to the Gallery


Performance Festival DIVERSE UNIVERSE II
Näitused Pärnus/ Exhibitions in Pärnu
Performance Goes To The Gallery / Incubator Non Grata / PAX 6

 09. - 20.05.2006
“Performance läheb galeriisse”, Pärnu Linnagaleriis ja Pärnu Kontserdimajas.

Näitusel on esitatud performance’ifotod kunstnikelt üle maailma nii digitaalselt kui paberkandjal, performance’itest inspireeritud tööd teistes meediates, performance’ivideod, performance’ivahendid ja produktid.
Avamine teisipäeval, 9. mail 2006 kl 17.00.

Performance Goes To Gallery in Pärnu City Gallery and Pärnu Concert Hall.
Performance photos from all around the world in both digital and hard copies, art pieces in other mediums inspired by performance, performance videos, performance tools and products.
Opening in Tuesday May 97h 2006 at 5 p.m.

Osalejad / Participants


09.06.2006
Avamine / Opening 09.06.2006 @ 17.00

“Inkubaator Non Grata” Pärnu vanas Mudaravilas.
Kogu maailm on oodanud Non Grata suuremahulist retrospektiivset “muuseumiformaadis” näitust (1998-2006) juba pikka aega. Näitus koosneb 2 osast: ajalooline retrospektiiv, mis sisaldab Non Grata rühma ja Academia Non Grata dokumentaalmaterjale ning teoseid Non Grata kogust. Teine osa on kunstnike „palatid“, kus kunstnikud nagu Kollane Huntmees, Anonymouos Boh, Funcky Chicken, Wallfucker, Väike Tom, Remo Randver, Ville-Karel Viirelaid, Siram, Marianne Männi, Billeneeve jt – ehk siis Academia Non Grata vilistlased, õppejõud ja tudengid sisustavad igaüks oma „palati“, kus ekspositsioon võib vastavalt kunstnike tegevusele aeg-ajalt muutuda. Ekspositsioon jääb põhiosas üles 2006. a sügiseni.

Incubator Non Grata in old Pärnu Mud baths.
The whole world has been waiting a large retrospective exhibition of Non Grata (1998-2006) in the museum format already for a long time. Exhibition consists of two parts: historical retrospective consisting of the documentary materials and collections of Non Grata group and Academia Non Grata. The second part are the “wards” of the artists like Yellow Wolfman, Anonymouos Boh, Funcky Chicken, Wallfucker, Little Tom, Remo Randver, Ville-Karel Viirelaid, Siram, Marianne Männi, Billeneeve etc – in other words Academia Non Grata alumni, teachers and students everyone compiles his/ her own „ward“ where the exposition may change according to the activities of the artist. Main part of the exhibition will be open until Autumn 2006.


09.06.-09.07.2006
PAX 6
Pärnu Muuseumiait / Pärnu Museum Storehouse, Aida 4, Pärnu
Avamine / Opening 09.06.2006 @ 16.00

PAX 6 – Pahuus in facto, Taidenäyttely Viron Pärnussa, Museomakasiini, Aida 4, 9.6.-9.7.2006.

Tavaliselt Rauhas, Soomes toimunud igasuvine PAX 06 näitus toimub sel aastal Pärnus, Eestis, muuseumiaidas. Seda võib lugeda näituse kuraatori Pauli Parkkise ja Pärnu kunstnike ammuse koostöö viljaks. Academia Non Grata on PAX sündmusel osalenud ka varasematel aastatel, viies selle raames läbi workshopi, osaledes näitusel ja esinedes performancega.
Lisaks Soome kunstnikele osalevad näitusel ka Meeland Sepp ja Margus Sorge Tiitsmaa.

The exhibitions PAX usually take place in Rauha abandoned mental institution in Finland. This year is the event moved to Pärnu, Estonia. The curator of the exhibition Pauli Parkkinen and Non Grata have been co-operating for long time. Non Grata has been participating PAX exhibitions in every year with performances, installations and workshops.

Vaata ka / See also: Pax 5 (2005)

PAX6 – Pahuus in facto on esillä Pärnun konserttitalon pihagalleriassa 9.6.-9.7.2006 ja näyttelyssä ovat mukana:

Martti P.Kettunen Imatra installaatio
Tri J. Niemi
Mervi Kurvinen Lappeenranta korutaide
Janne Myllynen Helsinki maalaus
Kati Nulpponen Lappeenranta korutaide
Maria Nuutinen Lappeenranta korutaide
Lasse Ojonen Riihimäki piirustus
Pauli Parkkinen Joutseno installaatio
Meeland Sepp Pärnu installaatio
Sorge Tiitsmaa Pärnu installaatio
Rauni Tanskanen Imatra piirustus

PAX6 siirtää kaikki keskeiset toimintonsa Rauhasta Viroon. Jo vuoden 2006 PAX-kesänäyttely, teemaltaan ”Pahuus – in facto” tullaan Joutsenon sijasta järjestämään Viron Pärnussa.
PAX6 –näyttely on ottanut merkittävän askelen kulttuurin tuotteistamisessa ja markkinoinnissa. Uudella toimintastrategialla arvioidaan olevan suotuisa vaikutus PAX-näyttelytoiminnan kannattavuuteen. Taustalla ovat sekä tuotannollis-taloudelliset syyt että kiristynyt kilpailutilanne, sillä vaikka hyvä tuloskunto niin talouden suhteen, kuin kävijämäärätkin huomioon ottaen, on jatkunut jo vuonna 2000 järjestetystä ensimmäisestä PAX-näyttelystä lähtien, ei nykyinen kustannustaso enää mahdollista pitkäjänteistä kilpailukykyä. Voimakkaat tehostamistoimet ovat nyt välttämättömiä, jotta PAX-näyttely pysyisi vahvana toimijana myös kulttuuriteollisuuden uudessa toimintaympäristössä. PAX-näyttelytoimikunta onkin todennut juuri nyt olevan oikean hetken ryhtyä kasvattamaan henkistä pääomaa uusilla, potentiaalisesti globaaleilla markkina-alueilla.Panostamalla taideteosten laatuun ja lisäämällä kulttuurituotantoa sinne, missä kulttuurin tuottaminen on edullisinta, kulttuuriarvot myötätuulessa ja
markkinat lähellä, tullaan pitkällä tähtäimellä saavuttamaan positiivisia vaikutuksia myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevien suomalaisten
kulttuurisen pääoman kehityksessä.
Teema ’Pahuus’ in facto, eli mitä pahuus itse asiassa on, on haluttu ottaa tällä kertaa tarkastelun alaiseksi, aina ajankohtaisena. Pahuus on perusteiltaan tietämättömyyttä ja suoranaista tyhmyyttä, ja johtaa ennen pitkää umpikujaan. Se on nähty sekä sodissa että siviilielämässä, ja jouduttu toteamaan erityisesti perheissä ja ihmissuhteissa. Jung on sanonut, ettemme ole pystyneet ”juurikaan horjuttamaan paholaista kutsumalla häntä neuroosiksi”. Pax6 ei ole uskonnollinen näyttely, mutta esim. ja etenkin kristinuskon Genesiksen luomiskertomuksessa selitetään ansiokkaasti, kuinka pahuus luikerteli ihmisen elämään ja sai tämän aloittamaan turmiollisen toiminnan. Tieto hyvästä ja pahasta merkitsi Isän hylkäämistä, parisuhteen kariutumista, velisurmaa, luonnon riistämisen alkua ja kuoleman ja sairauden astumista maailmaan. Ja kaiken tämän sai aikaan tottelemattomuus ja tyhmä toiminta. Ihminen rikkoi asetettua tabua ja vääristi oman olemassaolonsa perusteet. Freud puhuu tästä kirjassaan ’Toteemi ja tabu’. Tabun rikkominen liittyy koskettamiseen ja paha liittyy haluamiseen. Paha ilmenee nykyihmisen elämässä ahdistuksena ja masennuksena. Kuin pieni lapsi, hän kärsii ’deprivaatiosta’, eli tilasta, jossa hän ei pysty tyydyttämään perustarpeitaan. Tätä tilaansa, jossa ihmiseltä tuntuu puuttuvan sellaista, jota hän rakastaa ja haluaa, hän yrittää lääkitä alkoholilla, tupakalla, televisiolla, ylensyönnillä, työhön uppoutumisella, lääkkeillä jne. Tässä tyytymättömyyden tilassaan ihmisestä voi tulla sokea kanssaihmisiään kohtaan, välinpitämätön ja kantaa ottamaton olento, joka käyttää aikansa kuluttamiseen ja kilpailuun – siis luonnon tuhoamiseen ja toisten harteille kiipeämiseen. Kuinka ihmisestä on tullut tällainen? Siihen PAX - Pahuus in facto koettaa etsiä vastausta.


Performance Festival Diverse Universe II official website / 2.-9.06.2006 Tallinn-Pärnu, Estonia / web & graphic design by Siram